Kalkulator

Tutaj znajduje si├¬ prosty kalkulator, który pozwoli Ci oszacowa├Ž potencjalne korzy┬Âci p┬│yn┬▒ce z mo┬┐liwo┬Âci zmiany dostawcy ciep┬│a w przyk┬│adowej grupie W2 (w├¬ze┬│ ciep┬│owniczy i jego obs┬│uga nale┬┐┬▒ do dostawcy ciep┬│a).

Dla poprawnego obliczenia nale┬┐y poda├Ž:

  1. Moc zamówiona - moc zamówiona podna w MW zgodnie z aktualn┬▒ umow┬▒ dostawy ciep┬│a, lub spisana z ostatniej faktury za ciep┬│o
  2. Roczne zu┬┐ycie ciep┬│a - zu┬┐ycie ciep┬│a podane w GJ, wyliczone jako suma zu┬┐ytego ciep┬│a za ostatnie 12 miesi├¬cy (najlepiej obliczy├Ž jako sum├¬ zu┬┐ycia podan┬▒ na fakturach za okres od stycznia do grudnia)

Moc zamówiona:  [MW]
Roczne zu┬┐ycie ciep┬│a:  [GJ]
Twoja roczna oszcz├¬dno┬Â├Ž w op┬│atach brutto wyniesie:  PLN

  

Uwaga:

  1. Cz├¬┬Âci u┬│amkowe liczb oddzielamy kropk┬▒ np.:  0.123
  2. Wynik "NaN" oznacza b³êdnie wprowadzone dane.

 

 


Zobacz rówie┬┐: | podstawy prawne | jak to zrobi├Ž? | kalkulator | wspólnoty mieszkaniowe | prze┬Âlij dane

#