Kalkulator

Tutaj znajduje się prosty kalkulator, który pozwoli Ci oszacować potencjalne korzyści płynące z możliwości zmiany dostawcy ciepła w przykładowej grupie W2 (węzeł ciepłowniczy i jego obsługa należą do dostawcy ciepła).

Dla poprawnego obliczenia należy podać:

  1. Moc zamówiona - moc zamówiona podna w MW zgodnie z aktualną umową dostawy ciepła, lub spisana z ostatniej faktury za ciepło
  2. Roczne zużycie ciepła - zużycie ciepła podane w GJ, wyliczone jako suma zużytego ciepła za ostatnie 12 miesięcy (najlepiej obliczyć jako sumę zużycia podaną na fakturach za okres od stycznia do grudnia)

Moc zamówiona:  [MW]
Roczne zużycie ciepła:  [GJ]
Twoja roczna oszczędność w opłatach brutto wyniesie:  PLN

  

Uwaga:

  1. Części ułamkowe liczb oddzielamy kropką np.:  0.123
  2. Wynik "NaN" oznacza błędnie wprowadzone dane.

 

 


Zobacz rówież: | podstawy prawne | jak to zrobić? | kalkulator | wspólnoty mieszkaniowe | prześlij dane

#