Wsp├│lnoty mieszkaniowe

Wsp├│lnoty mieszkanioweCzy mieszka├▒cy bloków spó┬│dzielczych lub innych wspólnot mieszkaniowych równie┬┐ mog┬▒ skorzysta├Ž na nowych ni┬┐szych cenach za ogrzewanie? Odpowied┬╝ brzmi TAK!

Nale┬┐y jak najszybciej na swoich zarz┬▒dcach wymóc podj├¬cie rozmów w kwestii zmiany dostawcy ciep┬│a i pilnowa├Ž, aby te korzy┬Âci ostatecznie znalaz┬│y swoje odzwierciedlenie w waszych op┬│atach!

 

 

 

 

 


Zobacz rówie┬┐: | podstawy prawne | jak to zrobi├Ž? | kalkulator | wspólnoty mieszkaniowe | prze┬Âlij dane

Wersja do druku Generuj PDF
#