Niska emisja

W dniach 22, 23 i 24 września odbył się cykl trzech spotkań "Elektrociepłowni Starogard" oraz Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Miasta z mieszkańcami domków jednorodzinnych z osiedla ograniczonego ulicami Lubichowska, Południowa, Hermanowska i Armii Krajowej. Celem spotkań było rozpoznanie zainteresowania mieszkańców likwidacją pieców indywidualnego ogrzewania domków i przyłączeniem się do sieci ciepłowniczej ECS.

Rzeczywistymi inicjatorami akcji byli sami mieszkańcy tego obszaru, którzy coraz liczniej zgłaszali się do nas z takimi zapytaniami. Odpowiadzią na to zainteresowanie był właśnie wspomniany cykl spotkań.

Ilość uczestników była zbliżona do 50% wszystkich budynków mieszkalnych w tym rejonie, która to ilość jest szacowana na około 650. Około 300 osób zadeklarowało zainteresowanie zmianą sposobu ogrzewania swojego domu.

Dziękujemy za tak liczne zainteresowanie oraz merytoryczne duskusje w trakcie i bezpośrednio po spotkaniach!

 

 

Aktualności...:

1. W związku z unieważnieniem przez WFOŚiGW w Gdańsku konkursu „KAWKA dla Pomorza – ograniczenie niskiej emisji” (edycja 2015r.) z powodu odmowy udostępnienia środków przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, „Elektrociepłownia Starogard” Sp. z o.o. informuje o przerwaniu prac zmierzających do rozbudowy sieci ciepłowniczej i podłączenia domków jednorodzinnych z osiedla ograniczonego ulicami Lubichowska, Południowa, Hermanowska i Armii Krajowej miasta Starogard Gdański. Dziękujemy Państwu za okazane zainteresowanie i pomoc w przygotowaniu projektu.

2. Na dzień 30 maja 2016 roku nadal brak decyzji NFOŚiGW odnośnie dofinansowania projektu.

3. W dniu 31 grudnia WFOŚiGW opublikował wykaz ocenionych zadań w ramach konkursu "KAWKA dla Pomorza - ograniczenie niskiej emisji", w którym znalazł się nasz projekt i co oznacza zakwalifikowanie do dalszego etapu oceny. Czekamy więc na kolejną decyzję NFOŚiGW, z planowanym terminem ogłoszenia końcówka marca 2016 roku.

4. W dniu 16 listopada ECS łącznie z WTI UM Starogard Gdański złożyliśmy komplet dokumentów na dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach projektu "KAWKA" ogłoszonego przez WFOŚiGW.

5. ... w chwili obecnej trwa opracowywanie wstępnej koncepcji rozprowadzenia ciepła w tym rejonie. O wynikach i postępach prac będziemy informowali na tej stronie w części "Aktualności".

 

 

 

 

Pytania i odpowiedzi zadane przez mieszkańców po spotkaniach

1. Termin realizacji zadania?

Na chwilę obecną trwają prace koncepcyjne i nie możemy odpowiedzialnie podać wiążących terminów. Kwestia ta będzie na bieżąco weryfikowana i podawana w tym miejscu.

2. Czy węzeł ciepłowniczy może być zainstalowany w tym samym pomieszczeniu co piec/kocioł gazowy?

Nie ma przeciwskazań dla takiego rozwiązania.

 

Ewentualne inne pytania lub wątpliwości prosimy kierować na adres ec@ecstarogard.pl , a postaramy się na nie tutaj odpowiedzieć.

#