Informacja na podstawie art. 116 ust. 13 ustawy o OZE z dnia 20 lutego 2015 r.

27.01.2016

Dzia┬│aj┬▒c na podstawie art. 116 ust. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych ┬╝ród┬│ach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478, z pó┬╝n. zm.) informujemy, ┬┐e w 2015 roku procentowy udzia┬│ ciep┬│a wytworzonego z odnawialnych ┬╝róde┬│ energii, ciep┬│a z instalacji termicznego przekszta┬│cania odpadów oraz ciep┬│a odpadowego z instalacji przemys┬│owych, w ┬│┬▒cznej ilo┬Âci ciep┬│a dostarczonego do tej sieci wyniós┬│ 0%.

« inne aktualnoÂci
#