Informacja dla mieszkańców osiedla pomiędzy ulicami Południowa - Armii Krajowej

21.10.2016

W związku z unieważnieniem przez WFOŚiGW w Gdańsku konkursu „KAWKA dla Pomorza – ograniczenie niskiej emisji” (edycja 2015r.) z powodu odmowy udostępnienia środków przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, „Elektrociepłownia Starogard” Sp. z o.o. informuje o przerwaniu prac zmierzających do rozbudowy sieci ciepłowniczej i podłączenia domków jednorodzinnych z osiedla ograniczonego ulicami Lubichowska, Południowa, Hermanowska i Armii Krajowej miasta Starogard Gdański. Dziękujemy Państwu za okazane zainteresowanie i pomoc w przygotowaniu wniosku projektu.

« inne aktualności
#