Nowa taryfa

23.11.2016

Informujemy, że Decyzją nr OGD–4210–15(19)/2016/3681/XI/RST Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 października 2016 r. została zatwierdzona kolejna, XI taryfa dla ciepła, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego dnia 7 listopada 2016 r. pod pozycją 3591.

Szczegóły w dziale "Dla klienta" zakładka "Pobierz" oraz tutaj...

 

« inne aktualności
#