Zmiana taryfy

08.06.2018

Informujemy, że Decyzją nr OGD.4210.32.8.2018.3681.XII.RST Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 listopada 2018 r. została zatwierdzona zmiana XII taryfy dla ciepła, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego dnia 29 listopada 2018 r. pod pozycją 4721.

Szczegóły w dziale "Dla klienta" zakładka "Pobierz" oraz tutaj...

 

« inne aktualnoci
#