Nowa taryfa

08.06.2018

Informujemy, że Decyzją nr OGD.4210.41.14.2017.2018.3681.XII.RST Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 czerwca 2018 r. została zatwierdzona kolejna, XII taryfa dla ciepła, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego dnia 7 czerwca 2018 r. pod pozycją 2374.

Szczegóły w dziale "Dla klienta" zakładka "Pobierz" oraz tutaj...

 

« inne aktualnoci
#