• Ekologia i Œrodowisko
  • Technologia i Nowoczesnoœć
  • Pozytywna Energia
1 2 3 4 5
    KONTAKT
  • Elektrociepłownia Starogard Sp. z o.o.
  • ul. Jabłowska 17
  • 83-200 Starogard Gdański
  • tel. 58 785-3360
  • fax. 58 785-3361
  • email:ec@ecstarogard.pl


Aktualności

Aktualności

Nowa taryfa

23.11.2016

Informujemy, że Decyzją nr OGD–4210–15(19)/2016/3681/XI/RST Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 października 2016 r. została zatwierdzona kolejna, XI taryfa dla ciepła, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego dnia 7 listopada 2016 r. pod pozycją 3591.

Szczegóły w dziale "Dla klienta" zakładka "Pobierz" oraz tutaj...

 

Informacja dla mieszkańców osiedla pomiędzy ulicami Południowa - Armii Krajowej

21.10.2016

W związku z unieważnieniem przez WFOŚiGW w Gdańsku konkursu „KAWKA dla Pomorza – ograniczenie niskiej emisji” (edycja 2015r.) z powodu odmowy udostępnienia środków przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, „Elektrociepłownia Starogard” Sp. z o.o. informuje o przerwaniu prac zmierzających do rozbudowy sieci ciepłowniczej i podłączenia domków jednorodzinnych z osiedla ograniczonego ulicami Lubichowska, Południowa, Hermanowska i Armii Krajowej miasta Starogard Gdański. Dziękujemy Państwu za okazane zainteresowanie i pomoc w przygotowaniu wniosku projektu.

Kolejny certyfikat...

30.05.2016

Miło nam poinformować, że nasza Spółka kolejny już raz otrzymała prestiżowy Certyfikat Wiarygodności Biznesowej. Jest to międzynarodowe wyróżnienie, które potwierdza, że nasze podejście do biznesu i naszych partnerów jest właściwe... Dziękujemy!

Informacja na podstawie art. 116 ust. 13 ustawy o OZE z dnia 20 lutego 2015 r.

27.01.2016

Działając na podstawie art. 116 ust. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478, z późn. zm.) informujemy, że w 2015 roku procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do tej sieci wyniósł 0%.

Spotkania z mieszkańcami - przyłączenie do sieci ciepłowniczej ECS

13.10.2015

W dniach 22, 23 i 24 września odbył się cykl trzech spotkań "Elektrociepłowni Starogard" oraz Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Miasta z mieszkańcami domków jednorodzinnych z osiedla ograniczonego ulicami Lubichowska, Południowa, Hermanowska i Armii Krajowej. Celem spotkań było rozpoznanie zainteresowania mieszkańców likwidacją pieców indywidualnego ogrzewania domków i przyłączeniem się do sieci ciepłowniczej ECS. Szczegóły tutaj...

ECS laureatem konkursu „Gospodarczo-Samorządowy HIT

05.06.2012

W dniu 5 czerwca, na uroczystej gali w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, "Elektrociepłownia Starogard" Sp. z o.o. została uhonorowana i uznana w pomorskiej edycji konkursu  za „Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionu" roku 2012 za produkcję ciepła i energii elektrycznej w przyjazny sposób dla środowiska. Dziękujemy za wyróżnienie!

O szczegółach konkursu można przeczytać >TUTAJ<...

 

Płać mniej za ogrzewanie

30.01.2012

Mieszkańców Starogardu Gdańskiego zainteresowanych możliwością obniżenia swoich opłat z tytułu zakupu ciepła zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w zakładce "Obniż rachunek".

#