Kontakt i lokalizacja

 

Numery telefonów

 • Sekretariat -   58-785-33-60
 • Wydzia¬≥ Wytwarzania -   58-785-33-64
 • Wydzia¬≥ Infrastruktury -   58-785-33-64
 • Ksi√™gowo¬∂√¶ -   58-785-33-70
 • Dzia¬≥ Gospodarki Wodnej i Pomoniczej -   58-785-33-67
 • Dzia¬≥ Elektryczny i Automatyki - 58-785-33-65
 • Dzia¬≥ Techniczny -   58-785-33-66
 • Dzia¬≥ Obs¬≥ugi -   58-785-33-69
 • fax -  58-785-33-61
 • zg¬≥aszanie awarii (dost√™pne 24h):             58-785-33-71 lub 58-785-33-72
   
 • adres e-mail: ec@ecstarogard.pl

Wy¬∂wietl wi√™ksz¬Ī map√™

 

#