Technologia

Kocio�

Podstawowy układ cieplny Elektrociepłowni składa się z:

  • dwóch kotłów parowych fluidalnych OFz-56 o parametrach pary świeżej 4.5 MPa, 455oC i wydajności max. 56 t/h,
  • turbozespołu upustowo-przeciwprężnego o mocy 6190 kW i przepływie pary świeżej 60 t/h, upustu regulacyjnego 2.5 MPa oraz przeciwprężności 0.4 MPa, (z możliwością rozbudowy turbiny do maksymalnego przepływu pary wlotowej 150 t/h), skrzynki przekładniowej i generatora o mocy elektrycznej 14400 kW,
  • turbozespołu przeciwprężnego o mocy 1600 kW i przepływie pary świeżej 17 t/h, skrzynki przekładniowej i generatora o mocy elektrycznej 1600 kW,
  • dwóch stacji odgazowywania wody zasilającej,
  • dwóch stacji ciepłowniczych dla potrzeb odbiorcy miejskiego i przemysłowego wraz z układem uzupełniania strat wody sieciowej,
  • dwóch stacji redukcyjno-schładzających wysokich parametrów i dwóch stacji redukcyjno schładzających niskich parametrów,
  • układu spustów i odwodnień dla obiegu parowo-wodnego oraz c.o.

   Układ zasilania sieci ciepłowniczej wodnej (c.o.), dzieki pełnej automatyzacji, jest w stanie precyzyjnie dotrzymywać parametry jakościowe dostaw, przewidziane w stosownych przepisach i regulacjach. Komputerowy system wizualizacji procesów i sterowania pozwala precyzyjnie zadawać i utrzymywać nie tylko temperaturę, ale także ciśnienie statyczne i dyspozycyjne sieci, co wpływa na precyzyjną pracę węzłów cieplnych odbiorców, a w konsekwencji na obniżenie zużycia ciepła.

    Nowoczesne kotły fluidalne, współpracujące z wysokosprawnymi filtrami tkaninowymi (workowymi) oraz szczelną pneumatyczną instalacją odżużlania i odpopielania, gwarantują maksymalnie przyjazne oddziaływanie na środowisko.

    Gospodarcze wykorzystanie 100% ilości ubocznych produktów spalania (popiołów i żużli) jest podsumowaniem proekologicznej i nowoczesnej technologii elektrociepłowni.

Wersja do druku Generuj PDF
#