Organizacja

 elektrownia

Elektrociep┬│ownia Starogard Sp. z o.o. rozpocz├¬┬│a swoj┬▒ samodzieln┬▒ dzia┬│alno┬Â├Ž z dniem 1 stycznia 2002 roku.

Spó┬│ka zosta┬│a powo┬│ana na bazie maj┬▒tku i zasobów dawnego Oddzia┬│u Cieplnego Zak┬│adów Farmaceutycznych POLPHARMA SA w Starogardzie Gda├▒skim.

Obiekty i technologia zak┬│adu zosta┬│y oddane do u┬┐ytku we wrze┬Âniu 1998 roku.

Zak┬│ad mimo i┬┐ zalicza si├¬ do grupy energetyki przemys┬│owej, dostarcza równie┬┐ ciep┬│o do celów grzewczych dla odbiorców indywidualnych i komunalnych.Schemat organicacyjny

#