Pobierz

 

Nowa XI taryfa (wchodzi w ┬┐ycie w grudniu 2016 roku):

 

Dotychczasowa taryfa (dziesi┬▒ta - obowi┬▒zuje do grudnia 2016 roku):

 

Pozosta┬│e:

#