Pobierz

 

Nowa XI taryfa (wchodzi w życie w grudniu 2016 roku):

 

Dotychczasowa taryfa (dziesiąta - obowiązuje do grudnia 2016 roku):

 

Pozostałe:

#