Kalkulator op┬│at

Tutaj znajduje si├¬ prosty kalkulator, który pozwoli Ci oszacowa├Ž op┬│aty z tytu┬│u poboru ciep┬│a z sieci ciep┬│owniczej c.o. zasilanej z "Elektrociep┬│owni Starogard" Sp. z o.o.

W tym celu w za┬│┬▒czonym kalkulatorze nale┬┐y uzupe┬│ni├Ž pola zgodnie z poni┬┐szym opisem:

Odbiorcy w grupie taryfowej W1:

  1. Moc zamówiona - moc zamówiona podna w MW
  2. Zu┬┐ycie ciep┬│a - roczne zu┬┐ycie ciep┬│a podane w GJ 

Moc zamówiona:  [MW]
                    Roczne zu┬┐ycie ciep┬│a:  [GJ]
Sumaryczna roczna op┬│ata netto:  PLN

 

Odbiorcy w grupie taryfowej W2:

  1. Moc zamówiona - moc zamówiona podna w MW
  2. Zu┬┐ycie ciep┬│a - roczne zu┬┐ycie ciep┬│a podane w GJ 

Moc zamówiona:  [MW]
                    Roczne zu┬┐ycie ciep┬│a:  [GJ]
Sumaryczna roczna op┬│ata netto:  PLN

 

 Op┬│ata obliczana zgodnie z aktualnymi cenami i stawkami zatwierdzonymi w obowi┬▒zuj┬▒cej taryfie.

 

Uwaga:

  1. Cz├¬┬Âci u┬│amkowe liczb oddzielamy kropk┬▒ np.:  0.123
  2. Wynik "NaN" oznacza b³êdnie wprowadzone dane.

 

 

#