Kalkulator opłat

Tutaj znajduje się prosty kalkulator, który pozwoli Ci oszacować opłaty z tytułu poboru ciepła z sieci ciepłowniczej c.o. zasilanej z "Elektrociepłowni Starogard" Sp. z o.o.

W tym celu w załączonym kalkulatorze należy uzupełnić pola zgodnie z poniższym opisem:

Odbiorcy w grupie taryfowej W1:

  1. Moc zamówiona - moc zamówiona podna w MW
  2. Zużycie ciepła - roczne zużycie ciepła podane w GJ 

Moc zamówiona:  [MW]
                    Roczne zużycie ciepła:  [GJ]
Sumaryczna roczna opłata netto:  PLN

 

Odbiorcy w grupie taryfowej W2:

  1. Moc zamówiona - moc zamówiona podna w MW
  2. Zużycie ciepła - roczne zużycie ciepła podane w GJ 

Moc zamówiona:  [MW]
                    Roczne zużycie ciepła:  [GJ]
Sumaryczna roczna opłata netto:  PLN

 

 Oplata obliczana zgodnie z aktualnymi cenami i stawkami zatwierdzonymi w obowiązującej taryfie.

 

Uwaga:

  1. Częścii ułamkowe liczb oddzielamy kropką np.:  0.123
  2. Wynik "NaN" oznacza błędnie wprowadzone dane.

 

 

#