Oferta pracy

06.09.2023

 

"Elektrociep這wnia Starogard" Sp. z o.o., z siedzib w Starogardzie Gda雟kim prowadzi rekrutacj na stanowisko "Obchodowy".

 

Wymagania dla kandydata:

- wykszta販enie minimum zawodowe (preferowany mechanik, monter)

- praktyka zawodowa minimum 2 lata

- umiej皻no嗆 wykonywania podstawowych prac monta穎wych i obs逝gowych

- umiej皻no嗆 szybkiego uczenia si

- stan zdrowia umo磧iwiaj帷y prac na wysoko軼iach powy瞠j 3 m

- dyspozycyjno嗆

 

Informacja o stanowisku pracy

- praca w systemie zmianowym ci庵造m

- umowa o prac

- wynagodzenie: sta豉 podstawa plus premia

- dodatek na dojazdy, karty lunchowe, pakiet medyczny

- proponowana stawka podstawowa brutto (od 3800 - 4300) – stawka zale積a od uzyskania 鈍iadectwa kwalifikacji zawodowej

 

Aplikacje nale慶 sk豉da mailowo na adres ec@ecstarogard.pl b康 listownie na adres ”Elektrociep這wnia Starogard" Sp. z o.o., 83-200 Starogard Gda雟ki ul. Jab這wska 17.

Dodatkowe informacje dotycz帷e warunków pracy pod nr telefonu 605-558-628.

 

W CV prosimy o zamieszczenie nast瘼uj帷ej klauzuli:

„Wyra瘸m zgod na przetwarzanie przez Elektrociep這wni Starogard  Sp. z o.o. z siedzib w 83-200 Starogard Gda雟ki przy ul. Jab這wskiej 17 danych osobowych, które zawar貫m w mojej aplikacji, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko wymienione w og這szeniu o prac.

 

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz康zenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuj, i:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest” Elektrociep這wnia Starogard  sp. z o.o. z siedzib 83-200 Starogard Gda雟ki ul. Jab這wska 17;
  2. Podstaw prawn przetwarzania danych jest realizacja obowi您ku prawnego wynikaj帷ego z przepisów Kodeksu pracy w zakresie danych osobowych takich jak: imi i nazwisko, dane kontaktowe, data urodzenia, wykszta販enie, kwalifikacje zawodowe oraz historia zatrudnienia. W zakresie pozosta造ch danych osobowych podstaw prawn ich przetwarzania jest zgoda, gdy tylko od Pani/Pana zale篡 jakie dane zostan zawarte w aplikacji.
  3. Nie przechowujemy danych osobowych d逝瞠j ni to konieczne. Czas ich przechowywania zale篡 od czasu trwania procesu rekrutacyjnego. Po jego zako鎍zeniu Pani/Pana dane zostan usuni皻e, chyba 瞠 otrzymali鄉y zgod na ich wykorzystanie w przysz造ch procesach rekrutacyjnych. W przypadku zgody na wykorzystanie danych w przysz造ch procesach rekrutacyjnych b璠 one przechowywane przez okres 1 roku po zako鎍zeniu procesu rekrutacji.
  4. Dost瘼 do Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach b璠 mie wy陰cznie upowa積ieni przez Spó趾 pracownicy i wspó逍racownicy.
  5. Pani/Pana dane nie b璠 przekazywane do pa雟tw znajduj帷ych si poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dost瘼u do tre軼i swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni璚ia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofni璚ia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wp造wu na zgodno嗆 z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyra穎nej przed jej cofni璚iem. O鈍iadczenie o cofni璚iu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego z這瞠nia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres adres ec@ecstarogard.pl.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów zwi您anych z procesem rekrutacji;
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegaj zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

« inne aktualno軼i
#