Kolejny certyfikat...

30.05.2016

Mi¬≥o nam poinformowa√¶, ¬Ņe nasza Spó¬≥ka kolejny ju¬Ņ raz otrzyma¬≥a presti¬Ņowy Certyfikat Wiarygodno¬∂ci Biznesowej. Jest to mi√™dzynarodowe wyró¬Ņnienie, które potwierdza, ¬Ņe nasze podej¬∂cie do biznesu i naszych partnerów jest w¬≥a¬∂ciwe... Dzi√™kujemy!

« inne aktualno∂ci
#