XIII taryfa dla ciepła

16.10.2019

Informujemy, że Decyzją nr OGD.4210.21.2019.3681.XIII.MBr1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 października 2019 r. została zatwierdzona XIII taryfy dla ciepła, opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło dnia 16 października 2019 r. pod pozycją 250(250).

Szczegóły w dziale "Dla klienta" zakładka "Pobierz" oraz tutaj...

 

« inne aktualnoci
#