XIV taryfa dla ciepła

16.04.2021

Informujemy, że Decyzją nr OGD.4210.28.2020.3681.XIV.KG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 kwietnia 2021 r. została zatwierdzona XIV taryfa dla ciepła, opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło dnia 15 kwietnia 2021 r. pod pozycją 104(834).

Szczegóły w dziale "Dla klienta" zakładka "Pobierz" oraz tutaj...

 

« inne aktualnoci
#