Zmiana XIV taryfy dla ciepła

01.10.2021

Informujemy, że Decyzją nr OGD.4210.37.2021.3681.XIV.KFr Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 października 2021 r. została zatwierdzona zmiana XIV taryfy dla ciepła, opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło dnia 1 października 2021 r. pod pozycją 346(1076).

Szczegóły w dziale "Dla klienta" zakładka "Pobierz" lub tutaj...

 

« inne aktualnoci
#