Zmiana nr 2 XIV taryfy dla ciepła

20.04.2022

Informujemy, że Decyzją nr OGD.4210.7.2022.3681.XIV.AC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 kwietnia 2022 r. została zatwierdzona druga zmiana XIV taryfy dla ciepła, opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło dnia 19 kwietnia 2022 r. pod pozycją 252(1512).

Szczegóły w dziale "Dla klienta" zakładka "Pobierz" lub tutaj...

 

« inne aktualnoci
#