Szczegóły informacji

27.09.2022

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych środków ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967) Elektrociepłownia Starogard Sp. z o.o. będącą wytwarzania ciepła informuje, iż w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. dla odbiorców ciepła zasilanych ze środków ciepła przy ul. Jabłowskiej 17 - grupy taryfowe W1, W2, P1 i P2. - nie stosuje średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą w rozliczeniach z odbiorcami z uwagi na fakt, iż średnia cena wytwarzania ciepła z eksploatowanego nośnika ciepła jest niższa od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą określonej przywrócenia ustawy.

 

Na podstawie art 3a ust. 4 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, najniższą ceną jest cena dostawy ciepła obliczona na podstawie stosowanej taryfy i ta cena jest stosowana w rozliczeniach.

 

Jednocześnie informujemy, że w przyszłości, w przypadku ustalenia, zatwierdzenia i wprowadzenia do rozliczeń nowych cen ciepła w drodze zmiany taryfy lub ustalenia nowej taryfy – dokonana zostanie ponowna weryfikacja i ewentualne ogłoszenie stosowanych cen ciepła z rekompensat z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej przedsiębiorstwa.

 

« inne aktualności
#