Procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych Ľródeł energii

26.02.2024

Procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych Ľródeł energii i ciepła odpadowego w sumie końcowego zużycia energii cieplnej brutto w systemie ciepłowniczym zasilanym z "Elektrociepłowni Starogard" przy ul. Jabłowskiej 17 w Starogardzie Gdańskim za rok 2023 wynosi 12,6%.
 

« inne aktualno¶ci
#