Jak to zrobić?

7 prostych kroków:

  1. Sprawdź przy pomocy naszego kalkulatora i oszacuj potencjalne możliwości ograniczenia kosztów zakupu ciepła.
  2. Skieruj do nas wniosek o określenie możliwości dostarczania ciepła.
  3. Podpisz z nami umowę na dostawę ciepła, która zacznie obowiązywać po rozwiązaniu dotychczasowej.
  4. Wypowiedz dotychczasowa umowę (kompleksową) na dostawę ciepła.
  5. Podpisz z dotychczasowym dostawcą umowę wyłącznie na świadczenie usług dystrybucji.
  6. Dokonaj ostatecznego rozliczenia z dotychczasowym dostawcą.
  7. Ciesz się z niższych rachunków za ekologiczne ciepło.

Tylko 7 kroków dzieli Państwa od skorzystania z tańszego ciepła, a w każdym z nich możecie Państwo liczyć na pomoc z naszej strony. Przygotowany przez nas kalkulator pozwala oszacować w przybliżeniu koszty ogrzewania po zmianie sprzedawcy. Ceny te oczywiście podlegają zatwierdzeniu przez Urząd Regulacji Energetyki - ale dokonywane wyliczenia pokazują oszczędności jakie Państwo możecie uzyskać według naszych szacunków.

Decydując się na zmianę sprzedawcy nic Państwo nie ryzykują. W związku ze skierowanym do nas wnioskiem o określenie możliwości dostarczania ciepła - my dokonujemy już za Państwa ustaleń z operatorem miejskiej sieci ciepłowniczej czy istnieją techniczne warunki dostarczania, określając jednocześnie prognozowaną datę rozpoczęcia dostaw przez nas.

Z chwilą potwierdzenia przez nas możliwości dostarczania ciepła - przedstawiamy Państwu projekt umowy sprzedaży ciepła i po konsultacjach zawieramy umowę. Umowa ta zawierać będzie warunek zawieszający - dla ochrony Państwa interesów, iż zacznie obowiązywać dopiero od chwili zakończenia dostaw ciepła przez dotychczasowego sprzedawcę.

Za pomocą udostępnianych przez nas wzorów pism - wypowiadają Państwo umowę kompleksową dostawy ciepła i występują o zawarcie nowej umowy sprzedaży. Dyspozytor miejskiej sieci ciepłowniczej jest jednak już uprzednio powiadomiony przez nas o zawarciu umowy z Państwem i bez problemów powinien dokonać wszystkich formalności.

  Po dokonaniu ostatecznego rozliczenia mogą Państwo tylko cieszyć się z obniżenia rachunków.

Wyprzedając pewne pytania - umieszczamy również odpowiedzi na podstawowe wątpliwości, które mogą się pojawiać:

     1) Czy będę otrzymywał dwie faktury?

Tak. Podpisanie dwóch odrębnych umów na sprzedaż ciepła i na świadczenie usługi przesyłania ciepła będzie skutkować otrzymywaniem dwóch faktur. Pomiary zużycia ciepła będę dokonywane jednak tylko przez dotychczasowego dostawcę - tak jak do tej pory - a on będzie udostępniał te dane pomiarowe nam - czyli sprzedawcy. Na fakturze dystrybutora ciepła pojawią się opłaty stała i zmienna za świadczenie usługi przesyłowej (tak jak na dotychczasowym rachunku), a na naszej fakturze opłata za moc zamówioną i za ciepło. Tak jak na obecnej fakturze macie Państwo 4 pozycje - tak łącznie na tych dwóch fakturach wystąpią tez 4 pozycje - ale rozbite na dwie faktury.

     2) Czy zmiana sprzedawcy wiąże się z jakimiś kosztami po mojej stronie?

Nie. Zmiana sprzedawcy nie wiąże się z jakimikolwiek kosztami po stronie odbiorcy. Co więcej liczymy że z chwila obniżenia cen ciepła powinny ulec również ulec obniżeniu koszty usług przesyłowych - gdyż zmniejsza się koszty strat ciepła (czyli tego ciepło traconego w trakcie przesyłania).

     3) Czy muszę przebudować swoją instalację odbiorczą (istniejące węzły cieplne)?

Nie. Nie ulegną zmianie warunki techniczne dostarczania ciepła - nadal zachowane będą standardy jakościowe i ilościowe dostaw ciepła - a dzięki włączeniu do systemu nowoczesnego źródła liczymy że ulegną one poprawie.

     4) Czy musze zmienić licznik ciepła lub zainstalować dodatkowy?

Nie. W przeciwieństwie do energii elektrycznej - gdzie więksi odbiorcy musza zmienić swoje układy pomiarowe - tutaj mechanizm wykonywania pomiarów nie ulega zmianie.

     5) Co jeżeli zmieni się Państwa cena w zatwierdzonej taryfie i będę chciał kupować ciepło od poprzedniego dostawcy?

Zmiana sprzedawcy nie oznacza drogi w jedna stronę. Tak jak w przypadku energii elektrycznej, będą mogli Państwo powrócić do dotychczasowego dostawcy wypowiadając z nami umowę i zawierając ponownie umowę z operatorem miejskiej sieci ciepłowniczej. Naszym zadaniem będzie to aby cena ciepła pozostawała cały czas konkurencyjna.

     6) Dlaczego w energii elektrycznej pomimo, iż funkcjonują dwa podmioty odbiorca otrzymuje jeden rachunek i rozlicza się z jednym podmiotem?


Oczywiście to może stanowić pewne niewielkie utrudnienie. Mamy jednak nadzieję, ze przejściowe. EC Starogard podejmuje wszystkie działania aby stać się głównym źródłem dostarczania tańszego ciepła do całego miasta. Być może podejmowane starania zaskutkują w najbliższej przyszłości stałym zakupem ciepła przez dystrybutora miejskiego z naszego źródła na zasadzie obrotu i wtedy powrócą Państwo do rozliczeń tylko z jednym podmiotem - a ceny ciepła nadal pozostaną niskie.

Pobierz wniosek, aby określić możliwość zniany sprzedawcy


Zobacz rówież: | podstawy prawne | jak to zrobić? | kalkulator | wspólnoty mieszkaniowe | prześlij dane

Wersja do druku Generuj PDF
#